Tư Vấn Giáo Dục

 

  • Tư vấn xây dựng trường quốc tế, trường song ngữ
  • Tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển trường mầm non, trường phổ thông
  • Tư vấn xây dựng chương trình song ngữ
  • Tư vấn xây dựng chương trình tiếng Anh
  • Đào tạo giáo viên
  • Tổ chức hội thảo giáo dục
  • Dịch vụ nhân sự trường học