Truyền Thông

 

Với các chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực truyền thông, cùng thế mạnh về ý tưởng và nội dung cho Truyền thông Đối ngoại và Truyền thông Nội bộ, BROADWAY cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn cao và sáng tạo trong chiến lược, ý tưởng, nội dung và thiết kế cho các hạng mục quan trọng của truyền thông:

 

Truyền thông Đối ngoại 
  • Website doanh nghiệp; Website sản phẩm
  • Phim quảng cáo (TVC & viral clip)
  • Phim tự giới thiệu; phim phóng sự doanh nghiệp; phim tài liệu (documentary)
  • Copy-writing: slogan, tag-line, content, dịch thuật (Anh - Việt), biên tập, đọc soát lỗi văn bản tiếng Anh
  • Sáng tác bài hát cho doanh nghiệp, nhạc quảng cáo.
Truyền thông Nội bộ
  • Sách kỷ yếu
  • Bản tin nội bộ
  • Clip sự kiện: Tiệc cuối năm; Lễ Vinh danh; Clip  dành cho các dịp quan trọng, thúc đẩy sự gắn kết và nâng cao tinh thần nhân viên... 

Các Dịch Vụ Khác