Câu Chuyện của Broadway

Trong khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, thế giới hoàn toàn bất ngờ, Việt Nam phải áp dụng cách ly xã hội. Cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn, rất nhiều điều thay đổi, trong đó, có cả thói quen tiêu dùng, quan điểm, và lựa chọn.

Tuy nhiên, việc thành lập BROADWAY vẫn được triển khai theo kế hoạch từ trước. Những người sáng lập công ty tin rằng cơ hội không chỉ có trong lúc thuận lợi, mà còn cả trong khó khăn. Chúng tôi mong muốn biến khó khăn thành cơ hội, khi BROADWAY được tạo nên để phục vụ những khách hàng có cùng sự cầu toàn và chuyên nghiệp như chúng tôi.

Hai thành viên đồng sáng lập công ty mang đến cho BROADWAY bề dày kinh nghiệm và tiêu chuẩn cao từ các tập đoàn đa quốc gia. Mỗi người đều có gần 20 năm làm việc ở nhiều môi trường chuyên nghiệp khác nhau. Chúng tôi có ý tưởng riêng, sức sáng tạo và đam mê, cùng với kinh nghiệm từ rất nhiều lĩnh vực như FMCG, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm Nhân thọ & phi Nhân thọ, Thực phẩm, MLM và Giáo dục.

BROADWAY khởi nguồn từ niềm đam mê của những người sáng lập doanh nghiệp này và thể hiện tầm nhìn của chúng tôi cho một doanh nghiệp thực hành tiêu chuẩn cao về trách nhiệm xã hội với cộng đồng.